Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie tenisového oddílu

 Tenisový areál u Velkého háje byl dobudován v 60. letech minulého století. Při pohledu na okolnosti, které vedly k jeho vzniku, lze zjednodušeně a bez velké nadsázky konstatovat, že je úzce spjat se vznikem tehdejšího národního podniku Aero Vodochody, který zde v roce 1953 zahájil licenční výrobu legendárních sovětských proudových letounů typu MIG-15. Následné založení paktu Varšavská smlouva v roce 1955 znamenalo podtržení strategického významu n. p. Aero Vodochody, a tím také vznik podmínek pro rychlý rozvoj tehdejší obce Odolena Voda, zejména sídliště v horní části obce, jehož obyvatelé byli v převážné většině zaměstnanci tohoto podniku. Díky tomu došlo i k rozvoji služeb a různých aktivit v obci, zejména sportu.  Několik nadšenců pro bílý sport z řad tehdejších zaměstnanců n. p. Aero Vodochody založilo v roce 1955 tenisový oddíl TJ AERO Odolena Voda jako jeden z vůbec prvních oddílů mladé tělovýchovné jednoty AERO, která byla založena o rok dříve, tedy v roce 1954, kdy se mimochodem tenista Jaroslav Drobný stal prvým českým vítězem Wimbledonu, byť již jako emigrant s egyptským pasem, kterého podobně jako mnoho dalších nadějných českých tenistů touha věnovat se tomuto sportu na světové úrovni přinutila opustit tehdejší totalitní režim, který moc pochopení pro tento sport moc neměl protože jej považoval za tzv. buržoazní aktivitu. U zrodu tenisového oddílu TJ AERO stáli: F. Žampa, L. Zhříval, J. Indra, Ing. Z. Wenig, L. Vozdecký, M. Líbal, B. Loskot a J. Novotný. Pod vedením prvního předsedy tenisového oddílu Leoše Zhřívala bylo sestaveno družstvo, které se od r. 1956 začalo zúčastňovat tenisových soutěží ve III. třídě krajského přeboru. Protože v Odoleně Vodě nebyly tehdy ještě žádné tenisové kurty, podnik Aero Vodochody pronajal pro své zaměstnance dva tenisové dvorce v Baníku Praha, u Mostu Barikádníků, na kterých trénovalo i soutěžní družstvo.

rok1956.jpg

Rok 1956 – zakladatelé oddílu na kurtech u mostu Barikádníků v Praze-Libni. Na kraji vlevo prvý předseda oddílu Leoš Zhříval, dále členové oddílu: Líbal, Novotný, Moskaljuk, Pracný, Žampa, xx???, yy???,    poslední dva napravo: Barachovský a Indra

Prvé družstvo tvořili tito hráči a hráčky: F. Žampa, L. Vozdecký, L. Zhříval, J. Indra, Kasl, Ing. Dont, M. Wenigová a H. Procházková. Toto družstvo hned v prvém roce svého působení bylo úspěšné a bez jediné porážky postoupilo do II. třídy krajského přeboru. V roce 1958 se pod vedením Ing. Zdeňka Weniga a za finanční a materiální podpory n. p. Aero Vodochody začaly na pozemcích obce budovat základy tenisového areálu v Odoleně Vodě. Plánovalo se, že tenisový areál by mohl sloužit v zimě jako otevřené přírodní kluziště (tj. kluziště bez mrazícího zařízení, kde by led vznikal jen působením mrznoucích teplot počasí) pro potřeby oddílu ledního hokeje i široké veřejnosti. Prvý antukový kurt byl dobudován v roce 1959 a tenisové družstvo ho začalo používat pro svoji soutěžní přípravu vedle již zmíněných dvou pronajatých dvorců Baníku Praha. Druhý kurt v Odoleně Vodě byl dobudován v roce 1961 a tenisové družstvo již hrálo I. třídu krajského přeboru. Od roku 1965 se začaly domácí zápasy hrát už výhradně na nových dvou antukových kurtech v Odoleně Vodě. Tato změna tehdy ale vyvolala krizi družstva, kdy někteří hráči z Prahy neměli zájem dojíždět na zápasy do Odoleny Vody a družstvo po sezóně r. 1966 sestoupilo do III. krajského přeboru. Konsolidaci družstva přinesl následující rok 1967, kdy pod vedením předsedy oddílu Franty Jelínka byl dobudován třetí antukový kurt, byla postavena klubovna (dnešní budova šatny u vchodu). Plány na využití tenisového areálu v zimě jako přírodního kluziště byly po několika nepříznivých letech s jen nízkým počtem mrazivých dnů a častých oblevách nakonec zavrženy, přesto si místní pamětníci jistě vzpomenou na těch několik sezón, kdy se do tenisového areálu chodilo v zimě bruslit. V roce 1969 družstvo vybojovalo bez jediné porážky návrat do I. třídy krajského přeboru v sestavě: P. Cibulka, P. Šubrt, L. Vozdecký, J. Indra, M. Hejsková a V. Hrušková. V roce 1970 se konal v tenisovém areálu prvý otevřený tenisový turnaj ve dvouhrách a čtyřhrách. Od roku 1972 se začali v soutěžích družstev i jednotlivců prosazovat i hráči z řad kategorie žáků a dorostu. Tito mladí hráči většinou pocházeli z řad potomků dospělých členů oddílu. Miloš Litera se stal v roce 1974 vítězem spartakiádního turnaje žáků. Reorganizace soutěží v roce 1975 zařadila družstvo dospělých do I. třídy sdruženého okresního přeboru. Družstvo hrálo ve složení: J. Jokeš, M. Krňávek, Ing. K. Primas, K. Kušta, V. Hrušková a M. Wenigová. V tomto roce byla také vybudována jímka na antuku a dva nové plechové domky na nářadí.

 

 

rok-1973.jpg

  Rok 1973 – družstvo žáků. Zleva nahoře: R. Brýdlová, L. Kouba, Mir. Litera, J. Jelen, dole zleva: V. Mašín,J. Fiala a B. Jareš.

 

 

rok-1975.jpg

 Rok 1975 – Marie Wenigová a Miloš Krňávek při utkání mixu I.třídy sdruženého okresního přeboru.

 

 Ve 2. polovině 70. let a v průběhu celých 80. let dosahovala všechna družstva, tj.žáci, dorost a dospělí, dobrých výsledků v rámci sdruženého okresního přeboru a individuálně pak i na různých turnajích v rámci okresu a kraje. Tenisový oddíl se v tomto období rozrostl do počtu, který se od té doby pohybuje v rozmezí 50-80 členů. Oddíl v tomto období také několikrát pořádal v Klubu Aero společenské akce pro veřejnost pod názvem „První servis“ v době zahájení nové sezóny  „Poslední smeč“ při zahájení sezóny. Začátek devadesátých let znamenalopětovný postup družstev dospělých i žáků do krajských soutěží. Družstvo dospělých tehdy hrálo ve složení: R. Kišari, R. Engst, J. Kišari, M. Mašek, V. Mašková a družstvo žáků tvořili: J. Mašek, L. Wágner, M. Maršoun, L. Lisý, H. Beránková a L. Paráková. V roce 1994 byla za významné finanční a materiální podpory TJ AERO a akciové společnosti Aero Vodochody zahájena výstavba nové klubovny oddílu, která byla dokončena v následujícím roce, kdy byl dokončen i přívod elektřiny do tenisového areálu. Od druhé poloviny 90. let se ale začaly projevovat vlivy společenských a ekonomických změn po revoluci roku 1989, které ve svém důsledku znamenaly odliv finančních prostředků potřebných k provozování sportovní činnosti, odchody hráčů do jiných oddílů, stárnutí setrvávající členské základny, nezájem z řad mládeže a počátek chátrání tenisového areálu. V r. 1996 poprvé po 40-ti letech historie tenisového oddílu nebylo žádné družstvo přihlášeno do soutěží pořádaných Středočeským tenisovým svazem. Z iniciativy bývalých hráčů z celého okresu nicméně vznikla dodnes atraktivní forma neoficiální soutěže družstev „Buď fit“, které se začaly s úspěchem účastnit i družstva tenisového oddílu TJ AERO. Od r. 1997 začal tenisový oddíl pořádat každý rok turnaj ve dvouhrách s názvem „Memoriál Vaška Brýdla“ na počest památky dlouholetého člena oddílu, trpělivého rádce všech začínajících tenistů a tenistek, všestranného sportovce, ale i neúnavného společníka V. Brýdla, který zemřel právě v tomto roce. Vítězem „nultého“ ročníku Memoriálu V. Brýdla se stal Pavel Novotný, z jehož iniciativy vznikl r. 2003 i další pravidelný a oblíbený turnaj, a to Májový turnaj mixů – tj. turnaj čtyřher smíšených párů, jako otevírací sportovní akce na začátku každé tenisové sezóny. Dvojice Josef Černý + Iva Riessnerová se stali jeho prvými vítězi. V roce 2003 se stal Jan Kišari nejlepším hráčem čtyřhry v rámci okresu Praha-východ ve své kategorii veteránů. Od roku 2007 má tenisový oddíl na internetu své webové stránky: www.tenisov.estranky.cz. V červnu 2011 vyhořela klubovna oddílu, která byla vybudována v letech 1994-1995, a to následkem požáru úmyslně založeného zloději. Tím tenisový oddíl ztratil důležité zázemí využívané zejména při pořádání sportovních, klubových a společenských akcí, v současné době jsou to každý rok 3-4 turnaje pro veřejnost a několik ostatních akcí. Oddíl se od r. 2009 neúčastní žádných tenisových soutěží. V současné době je tenisový areál využíván k rekreačnímu hraní a oddíl se proto snaží přizpůsobit areál k tomuto účelu s přesvědčením, že pokud se podaří přivést areál do podoby soudobých standardů, přitáhne to zájem mladší generace, tím se postupně obnoví zapojení do sportovních soutěží, což je důležitým základem a inspirací i pro úspěšné provozování rekreačního tenisu z řad veřejnosti. Za tímto účelem byla výborem oddílu v r. 2008 schválena dvoustupňová studie revitalizace tenisového areálu. Tato studie plánuje v I. etapě obnovu vysokého oplocení, jehož konstrukce byla narušena vichřicí v roce 2003, výsadbu nového živého oplocení namísto stávajících nevhodných stromů – bříz, podél plotů po obvodu areálu, parkové úpravy zeleně v ostatních částech areálu a zajištění stálého správce areálu. V II. etapě, která je finančně značně náročná, studie předpokládá rekonstrukci stávajících tří antukových kurtů, demolic všech stávajících objektů a jejich nahrazení jedním novým polyfunkčním objektem s veškerým zázemím pro hráče, malé restaurace, služebního bytu pro správce, ubytovací kapacity, vybudování hřiště pro malé děti a parkoviště pro cca 15 vozidel. Dále se v rámci této II. etapy předpokládá  vybudování krytého hřiště nebo tenisové haly s umělým povrchem na volném pozemku podél kurtů směrem k dálnici, které by mohlo sloužit jak tenistům, tak i sportovcům jiných odvětví, jejichž charakter by zde byl vhodný k provozování. Využití krytého hřiště by se pak nabízelo zejména ve večerních hodinách, za nepřízně počasí a mimo hlavní tenisovou sezónu. K naplnění těchto plánu je zapotřebí finančních prostředků, které nemůže tenisový oddíl ze svého skromného rozpočtu poskytnout. Jednou z variant je například možnost využití dotací ze strukturálních fondů Evropské unie pro rozvoj měst a obcí, v rámci programu tzv. infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, ale to je podmíněno vlastnictvím dotčených nemovitostí, tedy pozemků, na kterých tenisový areál stojí, nebo uzavřením příslušné dlouhodobé smlouvy o nájmu těchto pozemků (minimálně na 15 let). Protože vlastníkem veškerých pozemků je město, obrací se od roku 2008 opakovaně vedení tenisového oddílu a TJ Aero na čelné představitele radnice města s žádostí o uzavření takové smlouvy, stejně tak jako o podporu a další spolupráci v tomto směru, tak aby bylo možné realizovat výše uvedený plán revitalizace tenisového areálu, ale bez odezvy nebo jen s příslibem termínů, které nejsou plněny. Vhodné dotační programy z evropských fondů pro Českou republiku jsou přitom omezeny do roku 2013, takže s nimi již v současné době nelze prakticky počítat, protože součástí úspěšné žádosti o dotaci musí být vydané pravomocné stavební povolení, k jehož vydání je třeba získat veškerá potřebná kladná stanoviska dotčených subjektů a zpracovaný projekt, což je sám o sobě finančně nákladný krok a nemá smysl k němu přistupovat, pokud není zajištěn základní předpoklad pro úspěšné podání žádosti o dotace z EU, a to uzavření dlouhodobé smlouvy o nájmu pozemků s  městem, případně převedení pozemků do vlastnictví TJ AERO. Nyní jsou tedy budoucnost a rozvoj bílého sportu v Odoleně Vodě přímo závislé na vyřešení této otázky nebo na plánech, které s tenisovým areálem bude realizovat město.