Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 5. 2008

Členství a hrací podmínky

na kurtech Tenisového oddílu TJ Aero Odolena Voda platné pro rok 2012  

 

 

 1. Zaplacení členských příspěvků (čp) a oddílových příspěvků (op) ve výši:

    

  • muži      čp     -     100,- Kč            muži  op    -     1.100,- Kč 
  • ženy      čp    -      100,-Kč             ženy  op      -       400,- Kč
  • ostatní  čp     -      60,- Kč             ostatní op   -       400,- Kč

                           ostatní = dorostenky, žákyně, dorostenci, žáci, důchodci, studenti

  

 1. Muži a dorostenci zaplatí zálohu 1000,- Kč za 10 brigádnických hodin. V případě odpracování těchto hodin bude záloha za každou odpracovanou hodinu vrácena ve výši 100,- Kč.

    

 1. Uživatelé šatnových skříněk zaplatí za jejich užívání poplatek ve výši 50,- Kč za sezonu, t.j. od 1.května 2013 do 30.dubna 2014.

    

 1. Podmínky uvedené v bodě č.1 - 3 je nutné splnit nejpozději do 30.dubna 2013, neboť jejich splnění je podmínkou ke hře na kurtech TO od 1.května 2013 !!!

   

 1. Vstupní vklad jako nový člen TO zaplatí poplatek   

                    -       muži         -         1000,- Kč

 

                    -       ženy         -           500,- Kč

 

 1. Pronajmutí kurtu ke hře je u nečlenů TO účtováno ve výši 100,- Kč za jednu hodinu hry, tj. bez doby na přípravu a úklid kurtu tzn., že pokud jde hrát člen oddílu s nečlenem-hostem oddílu tak je tento host povinen uhradit poloviční částku tj. 50,- Kč
 2. Nečlenové si mohou domluvit pronájem kurtu s hospodářem p.J.Kaprálem - tel: 606 083 613, jkapral@iol.cz

 3. Pravidla hraní na kurtech pro hosty :

  a) každý host je povinen se zapsat do sešitu umístěného v objektu šatny před započetím hry kam uvede datum a čas příchodu, po skončení hry čas odchodu z kurtu a jméno člena tenisového výboru, kterému uhradil hrací poplatek a v jaké výši

  b) pokud nebude hráč-host řádně zapsán před započetím hry, nebo uvedede nepravdivé údaje, je povinen zaplatit dvojnásobný obnos !

  c) zapůjčení klíče od vstupu na kurty je možné u hospodáře ten. oddílu p.Kaprála oproti složené kauci 200 Kč, která bude při odevzdání klíče v domluvenou hodinu vrácena, v případě prodlení vrácení klíče kauce propadná

   

  Výše uvedená pravidla platí i pro ty hosty, kteří budou hrát se členy oddílu   

   
 4. Příspěvky a poplatky vybírá hospodář TO p.Kapral - ul.Čs.armády 364, Odolena Voda, který každému členu i nečlenu TO při splnění všech podmínek vystaví průkazku nebo potvrzení s oprávněním ke hře na kurtech TO pro rok .... Pronajmutí kurtu lze předem také zaplatit p.Kaprálovi (Čs. armády 364), který vystaví příslušný příjmový doklad na kterém budou veškeré potřebné údaje k provedení zápisu do sešitu na kurtech (viz bod 6.) 
 5. Všichni členové TO jsou povinni na vyzvání předložit průkazky dle b.č.7 ke kontrole všem členů výboru TO. 
 6. Zahájení brigád vč.termínů jejich konání bude oznámeno prostřednictvím vývěsních skříněk na tenisových kurtech.     

 

Odolena Voda, 12.února 2013  

                     

 

výbor TO

 

TJ   Aero